Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

Kanun NoKanunlar
4857 İş Kanunu (4857)
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Dayandığı Kanun No / MaddeYönetmelikler
4703 Asansör Yönetmeliği
6331/30, 3146/12 Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkinda Yönetmelik
6331/30 Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkinda Yönetmelik
4703 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
4703 Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
7126/Ek-9 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
6331/30 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
6331, 2872, 644, 5902 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
6331/30 Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarina Dair Yönetmelik
6331/16, 17, 18, 30 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
6331/30 Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
6331/30 Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarina Dair Yönetmelik
4857/71 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
6331/30, 3146/12 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
3194/44, 3542/3 Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
3194/44 Elektrik ile İlgili Fen Adamlarinin Yetki Görev ve Sorumluluklari Hakkında Yönetmelik
3154/28 Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
3154/28 Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
7201/7-a Elektronik Tebligat Yönetmeliği
6331/30 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
6331/30 Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
6331/30 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
1593/127 Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
3359/9, 181/9-43, 1593/179 İlkyardım Yönetmeliği
6331/30-31, 3146/2-12 İş Ekipmanlarinin Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
6331/3-30, 3146/2-12 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
6331/6-8-30, 3146/2-12 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
6331/7 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
6331/22-30 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
6331/10-30 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
6331/30 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
6331/30, 3146/2-12 İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
6331/11-12-30 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
6331/30 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
4703 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
6331/30 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
6331/30 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
6331/30 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalısılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
6331/30 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
4703/4 Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
6331/17-30 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
6331/30 Tozla Mücadele Yönetmeliği
6331/21 Ulusal iŞ Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
4817/22 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
6331/30 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği